News

Au românii încredere în organizaţiile neguvernamentale?

Au românii încredere în organizaţiile neguvernamentale
Rezultatele sondajului de tip omnibus realizat de Mercury Research la solicitarea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), arată că peste 26% dintre cetăţenii României au încredere în aceste organizaţii, iar 6% dintre ei au foarte mare încredere.

11% dintre cei intervievaţi declară că nici un ONG nu este util, totuşi, 21% dintre respondenţi consideră utile aceste organizaţii, numind cel puţin una.
Ştiţi care este profilul cetăţeanului interesat sa direcţioneze 2% din impozitul pe venitul anual către un ONG?
El este absolvent de colegiu sau facultate, vârsta 30-44 de ani, se află într-o funcţie de conducere, cu un venit mare, având rezidenţă în oraşe cu 50.000 până la 200.000 de locuitori din Transilvania sau Bucureşti.
Mai multe informaţii aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.